ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పాలనా అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Collector శ్రీ వి.ప్రసన్న వెంకటేష్, ఐ.ఎ.ఎస్.కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector_wgd[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్, ఏలూరు08812-230051