ముగించు

రెవిన్యూ డివిజన్

జిల్లా పేరు డివిజన్ పేరు మండలాలు
ఏలూరు ఏలూరు ఏలూరు
దెందులూరు
పెదవేగి
పెదపాడు
ఉంగుటూరు
భీమడోలు
నిడమర్రు
గణపవరం
కైకలూరు
మండవల్లి
కలిదిండి
ముదినేపల్లె
నూజివీడు
నూజివీడు
ఆగిరిపల్లి
చాట్ రాయ్
ముసునూరు
చింతలపూడి
లింగపాలెం
జంగారెడ్డిగూడెం కమవరపుకోట
టి.నరసాపురం
జంగారెడ్డిగూడెం
పోలవరం
బుట్టాయిగూడెం
జీలుగుమిల్లి
కొయ్యలగూడెం
కుకునూర్
వేలైర్‌పాడ్