ముగించు

గౌరవనీయ ఎంపీ

స.నెం

.

పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పేరు
ఎన్నికైన సభ్యుని పేరు
(శ్రీ/శ్రీమతి)
పార్టీ అనుబంధం, 
ఏదైనా ఉంటే
మొబైల్ నెం
1
ఏలూరు
కోటగిరి శ్రీధర్
యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ
9849133338;

8099442120