ముగించు

గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు

 

స.నెం.
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పేరు
ఎన్నికైన సభ్యుని పేరు
(శ్రీ/శ్రీమతి)
పార్టీ అనుబంధం, 
ఏదైనా ఉంటే
మొబైల్ నెం
1 ఉంగుటూరు పుప్పాల శ్రీనివాసరావు (వాసుబాబు) యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ

931389999;

9941060000

2 దెందులూరు అబ్బయ్య చౌదరి కొఠారి యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ 9581559999
3 ఏలూరు అల్ల కాళీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ (అల్ల నాని) యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ

9848509999;

9494262929

4 పోలవరం(ఎస్టీ) తెల్లం బాల రాజు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ

9440517839;

9849855444;

9059799414

5 చింతలపూడి(SC) వున్నమట్ల ఎలిజా యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ

8367374767;

8340805751

6 నూజివిడ్ మేకా వెంకట ప్రతాప్ అప్పారావు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ 9848113559
7 కైకలూరు దూలం నాగేశ్వరరావు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ