ముగించు

గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు

 

స.నెం.
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పేరు
ఎన్నికైన సభ్యుని పేరు
(శ్రీ/శ్రీమతి)
పార్టీ అనుబంధం, 
ఏదైనా ఉంటే
మొబైల్ నెం
1
తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి పట్టభద్రులు
శ్రీ ఇల్లా వెంకటేశ్వరరావు
PDF
9490300570
2
స్థానిక అధికారులు
శ్రీ అంగర రామమోహన్ రావు
టీడీపీ
9949785823
3
తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి ఉపాధ్యాయులు
శ్రీ షేక్ సబ్జీ
స్వతంత్ర
9440016343
4 స్థానిక అధికారులు
శ్రీ మంతెన వెంకట సత్యనారాయణ రాజు
టీడీపీ 9848036677