ముగించు

మండల విద్యాధికారులు

స.నెం. మండలం పేరు హోదా శాఖ మొబైల్ నెం
1 ఆగిరిపల్లి మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 8978802789
2 భీమడోలు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9490927848
3 బుట్టాయిగూడెం మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 8985127249
4 చత్రై మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949510608
5 చింతలపూడి మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9492917757
6 దెందులూరు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949510509
7 ఏలూరు రూరల్ మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949510513
8 ఏలూరు అర్బన్ మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949510555
9 గణపవరం మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9951975999
10 జంగారెడ్డిగూడెం మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9951056656
11 జీలుగుమిల్లి మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9866598066
12 కైకలూరు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9963252051
13 కలిదిండి మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9502612927
14 కమవరపుకోట మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9848353464
15 కొయ్యలగూడెం మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9493090497
16 కుకునూర్ మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9000821219
17 మండవల్లి మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9440140982
18 ముదినేపల్లె మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9951944467
19 ముసునూరు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9490171130
20 నిడమర్రు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9866292866
21 నూజివీడు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 7093800677
22 పెదపాడు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949510531
23 పెదవేగి మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949329046
24 పోలవరం మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9493009529
25 టి.నరసాపురం మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9491151516
26 ఉంగుటూరు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9949510545
27 వేలైపాడు మండల విద్యాధికారి విద్యా శాఖ 9494042676