ముగించు

హెల్ప్‌లైన్

హెల్ప్ లైన్ పేరు సంప్రదింపు నంబర్
జిల్లా కాల్ సెంటర్ 1800-233-1077
కలెక్టరేట్ 08812-246656
అగ్నిమాపక విభాగం 101
మెడికల్ హెల్ప్ లైన్ 108
BSNL హెల్ప్‌లైన్ 1503 / 1800-180-1503
కోవిడ్ 19 కాల్ సెంటర్ 104
స్పందన కాల్ సెంటర్ 1902
రైల్వే రిజర్వేషన్ 139
రైల్వే విచారణ 131/135
పోలీసు 100