ముగించు

పౌర సరఫరాలు

పౌరసరఫరాల శాఖ మీసేవ ద్వారా 15 సేవలను అందిస్తుంది. రేషన్ కార్డ్ ప్రింటింగ్, కుటుంబ సభ్యుల చేరిక, తొలగింపు మొదలైన వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన సేవలు, అందించిన సేవల జాబితా
వరుస సంఖ్య సేవల పేరు
1 రేషన్ కార్డ్ డేటా దిద్దుబాట్లు
2 రేషన్ కార్డును ముద్రించండి
3 FP షాప్ పునరుద్ధరణ
4 వైట్ కార్డ్‌ని పింక్ కార్డ్‌గా మార్చడం
5 రేషన్ కార్డులో సభ్యుల తొలగింపు
6 కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ అప్లికేషన్
7 రేషన్ కార్డ్ సవరణలు (EPDS ఇంటిగ్రేషన్
8 రేషన్ కార్డు బదిలీ
9 రేషన్ కార్డు సరెండర్
10 రేషన్ కార్డు సభ్యుల చేరిక
11 రేషన్ కార్డు సభ్యుల వలస
12 డేటాబేస్‌లలో రేషన్ కార్డ్ వివరాలు లేవు
13 కొత్త రేషన్ కార్డు (పింక్) జారీ
15 దీపం గ్యాస్ కనెక్షన్
క్రింది ముఖ్యమైన లింక్‌లు పౌర సరఫరాలు
  1. https://epdsap.ap.gov.in/epdsAP/epds
  2. https://epos.ap.gov.in/ePos/
  3. https://www.apcivilsupplies.gov.in/apcivil/
  4. https://scm.ap.gov.in/SCM/Home_SCM
  5. https://epos.ap.gov.in/Deepam

పర్యటన: https://ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/Services.html

కలెక్టరేట్, ఏలూరు
నగరం : ఏలూరు | పిన్ కోడ్ : 534005